Safle

Prifysgol Abertawe

Cynhelir y digwyddiad yng Nghampws y Bae Prifysgol Abertawe sydd wedi’i leoli ar safle 65 acer ar ddwyrain y ddinas ac mae ganddo’r hynodrwydd o fod un o’r ychydig o brifysgolion ledled y byd a mynediad uniongyrchol i’r traeth a phromenâd ei hun. Cynhelir y rhaglen wyddonol yn Adeilad Peirianneg Ganolog a fydd y digwyddiad cymdeithasol yn adeilad y Neuadd Fawr sydd ond dwy funud i ffwrdd wrth gerdded. Mae golygfeydd syfrdanol o’r arfordir ar garreg ein drws (rydym ar ymyl penrhyn hardd Y Gŵyr), ond rydyn ni hefyd o fewn cyrraedd i Abertawe, sy'n cynnig blas ar ddiwylliant byrlymus a'r gorau o fywyd dinas fodern.

Ardal Bae Abertawe

Mae Abertawe yn fodern a cosmopolitan, ystyrir yn fro Dylan Thomas, ac mae wedi'i drwytho a thraddodiad, diwylliant a chymeriad. Ymhen ychydig funudau o deithio byddwch yn cyrraedd ardal y marina, pentref arfordirol modern sydd â bwytai, oriel gelf, theatr ac wrth gwrs y marina ei hun. Ar ben arall y ddinas mae hen bentref Y Mwmbwls, sydd ag awyrgylch unigryw a darpariaeth helaeth i gymdeithasu. Mae Stadiwm y Liberty yn dal 20,000 ac yn gartref i dîm pêl droed yr Eleirch a rygbi Y Gweilch. Caiff hefyd ei ddefnyddio ar gyfer cyngherddau mawr. Penrhyn Y Gwŷr oedd yr “Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol” gyntaf Prydain ac mae o fewn cyrraedd i'r Brifysgol. Yna gewch draethau perffaith a golygfeydd godidog o ben y clogwyni. Mae’n lleoliad gwych ar gyfer chwaraeon dwr, beicio a cherdded yn ogystal â chynnig cyfleoedd ymchwil heb ei ail ar gyfer y myfyrwyr sy’n astudio’r gwyddorau naturiol.

Mae 230,000 o bobl yn byw yn y ddinas fyrlymus hon. Mae’r canolfan siopa yn cynnwys marchnad dan do byd enwog sy’n dyddio o’r canol oes. Yno gewch fwyd traddodiadol sy wedi’i baratoi yn lleol. Mae’r diwylliant hefyd yn gryf yma, mae’r ddinas yn gartref i Ganolfan Dylan Thomas sy’n dathlu bywyd a gwaith y bardd. Yn ogystal i hyn gewch nifer o theatrau, gwyliau ac orielau.

Mae hefyd werth mynd ar antur o gwmpas yr ardal. O fewn ychydig filltiroedd ddewch o hyd i:

Am ragor o fanylion am beth sydd ar gynnig yn Abertawe ewch i www.croesobaeabertawe.com.