Lleoliad

Safle

Mae Bae Abertawe wedi'i leoli ar arfordir tywodlyd prydferth De Cymru lai nag 20 milltir o un o ddeg traeth gorau'r byd. Mae Abertawe yn fodern a cosmopolitan, ystyrir yn fro Dylan Thomas, ac mae wedi'i drwytho a thraddodiad, diwylliant a chymeriad.

Darllen Mwy >

Llety

Mae llety’r brifysgol ar gael ar y campws neu mae nifer o westai yn natblygiad glannau Abertawe neu yng nghanol y dre.

Darllen Mwy >

Teithio

Gellir cyrraedd Abertawe yn hawdd gyda’r car ar hyd yr M4 neu ar y brif lein rheilffordd. Maes awyr agosaf Abertawe yw Caerdydd, neu gellir hefyd ddefnyddio Bryste neu Llundain.

Darllen Mwy >