Rhaglen

Trefn

Rhennir y digwyddiad yn ddwy ran:

 • Diwrnodau 1-2: hyfforddiant yn y nifer ddulliau sydd ei angen ar gyfer ‘modelu o ddelweddau’
 • Diwrnodau 3-4: gweithdy defnyddwyr sy’n cynnwys y cyflwyniadau gan y prif siaradwyr a digwyddiad rhwydweithio gyda’r hwyr.

Dangosir amlinelliad cyffredinol o'r rhaglen isod. Gallwch ganfod rhestr o gyflwynwyr ar y dudalen 'prif siaradwyr'. Fyddwn yn cyhoeddi rhagor o fanylion ynglŷn â’r cyflwyniadau maes o law. Gallwch bori rhaglen y llynedd a lawrlwytho cyflwyniadau i weld enghraifft o'r math o sesiynau yn IBFEM-4i.

Diwrnod 1: Hyfforddiant  Diwrnod 2: Hyfforddiant  Diwrnod 3: Gweithdy  Diwrnod 4: Gweithdy

Diwrnod 1: Hyfforddiant 

Llun 9 Medi 2019

 • 9:30 - Cofrestru & Coffi
 • 10:00 - Sesiwn 1
  Random Finite Element Method (RFEM)
  Lee Margetts, ParaFEM
 • 12:30 - Cinio
 • 13:30 - Sesiwn 2
  Meshing techniques for Global DVC analysis
  Loic Courtois, 3Dmagination
 • 14:45 - Coffi
 • 15:15 - Sesiwn 3
  Meshing techniques for Global DVC analysis cont.
 • 17:00 - Diwedd

Diwrnod 2: Hyfforddiant 

Mawrth 10 Medi 2019

 • 9:00 - Sesiwn 4
  From CT image to simulation with VGSTUDIO MAX:
   - Image preprocessing
  Johannes Fieres, Volume Graphics & Anton du Plessis, Stellenbosch University
 • 10:30 - Coffi
 • 11:00 - Sesiwn 5
  From CT image to simulation with VGSTUDIO MAX:
   - Image preprocessing cont.
 • 12:30 - Cinio
 • 13:30 - Sesiwn 6
  From CT image to simulation with VGSTUDIO MAX:
   - Image based simulation
 • 15:00 - Coffi
 • 15:30 - Sesiwn 7
  From CT image to simulation with VGSTUDIO MAX:
   - Image based simulation cont.
 • 17:00 - Diwedd

Diwrnod 3: Gweithdy 

Mercher 11 Medi 2019

 • 9:30 - Cofrestru & Coffi
 • 10:30 - Croeso
 • 10:45 - Prif Gyflwyniad 1, Cadeirydd: Llion Evans, Swansea University
  Anton du Plessis, Stellenbosch CT Facility
  "Image-based simulation of lattice structures produced by laser powder bed fusion"
 • 11:30 - Sesiwn 1, "Developments in CT imaging", Cadeirydd: Loic Courtois, 3Dmagination
  Gerhard Zacher, Baker Hughes, a GE company
  "Advanced X-ray Computed Tomography in Additive Manufacturing"

  Nick Brierley, The MTC
  "Mapping Performance of CT"

  Chris Price, Nikon Metrology
  "Automation of CT Imaging"
 • 12:45 - Cinio
 • 13:45 - Sesiwn 2, "CT image processing", Cadeirydd: Alisa Stratulat, Carl Zeiss Microscopy
  Triestino Minniti, UKAEA
  "Neutron tomography and NeuTomPy toolbox: a Python package for neural network based tomographic reconstruction"

  Olly King, Diamond Light Source
  "An introduction to SuRVoS Workbench - speeding up volume segmentation using super-regions and machine learning"

  David Harman, Synopsys Simpleware Group
  "Image-based meshing and model generation with the Simpleware software"
 • 15:00 - Coffi
 • 15:30 - Sesiwn 3, "Image-based simulation applications #1", Cadeirydd: James Le Houx, University of Southampton
  Peter Falkingham, Liverpool John Moores University
  "Bi-planar X-ray imaging and HPC simulation of dinosaur footprint formation"

  Dimitris Fakis, Brunel University London
  "Full dielectric characterisation of fibre-reinforced composite materials with the use of micro-CT"

  Neil Bourne, University of Manchester
  "The Exposome of Structures"
 • 17:00 - Diwedd
 • 18:15 - Digwyddiad Rhwydweithio
 • 21:00 - Tacsis

Diwrnod 4: Gweithdy

Iau 12 Medi 2019

 • 9:30 - Prif Gyflwyniad 2, Caderiydd: Nick Brierley, The MTC
 • Tristan Lowe, Manchester X-ray Imaging Facility
  "Measuring confidence levels in X-ray CT"
 • 10:15 - Sesiwn 4a, "Image-based simulation software", Cadeirydd: Nick Brierley, The MTC
  Andreas Wiegmann, Math2Market
  "Image Based Modelling and Direct Numerical Simulations with GeoDict, the Digital Material Laboratory"
 • 10:40 - Coffi
 • 11:10 - Sesiwn 4b, "Image-based simulation software", Cadeirydd: Lee Margetts, University of Manchester
  Oxana Shishkina, Siemens Industry Software NV
  "Simcenter 3D Virtual Material Characterization ToolKit for realistic composite materials modelling using micro-CT-based voxel approach"

  James Le Houx, University of Southampton
  "OPEN source IMage based PArallelisable Liner Algebra solver"

  Johannes Fieres, Volume Graphics
  "Mechanical Effects of Casting and 3d Printing Defects — Simulation and Validation"
 • 12:25 - Cinio
 • 13:25 - Sesiwn 5, "Image-based simulation applications #2", Cadeirydd: Triestino Minniti, UKAEA
  Philippe Martinuzzi, EDF Energy Research and Development
  "Experience open simulation with the salome_meca platform"

  Razvan Sencu, University of Manchester
  "Modelling of composite materials’ damage and fracture mechanics leveraging in-situ X-ray Computed Tomography datasets"

  Stepan Lomov, KU Leuven
  "Micromechanics of Fibrous Composites and Permeability of Fibrous Media Based on Micro-CT Images"

  Tom Etheridge, Airbus Defence and Space
  "An IBFEM process for virtual testing of AM satellite components"
 • 15:05 - Diweddglo
 • 15:20 - Gorffen

Gwybodaeth i’r cyflwynwyr

Caiff prif siaradwyr 45 munud (35 mun + 10 mun Q&A), caiff cyflwynwyr eraill 30 munud (25 mun + 5 mun Q&A).

Fydd cyfrifiadur ar gael, neu gallwch ddefnyddio teclyn eich hun sydd â chysylltiad HDMI neu VGA arferol. Os nag ydy’ch teclyn yn defnyddio’r math yma o gysylltiad fydd angen i chi ddarparu addasydd eich hun.

Gofynnwn a fyddai pob cyflwynydd o gystal â chyrraedd yn yr egwyl cyn eu sesiwn a chyflwyno eu hun i arweinydd y sesiwn a uwchlwytho eu sleidiau neu i brofi’r cysylltiad â’u teclyn.