Grant Mynychwyr

Mae'r dyddiad cau ar gyfer y grant mynychwyr wedi bod. Os hoffech gofrestru i IBFEM-4i anogwn ni i chi wneud hynny ar y dudalen cofrestru. Os mae'r ffi yn rhwystro chi rhag mynychu awgrymir i chi gyflwyno'r ffurflen isod ac edrychwn ar opsiynau eraill i'ch cefnogi ond ni allwn warantu unrhyw beth.

------

Mae nifer fach o grantiau wedi'i darparu yn garedig gan EPSRC i dalu am gostau mynychu. Gall unrhyw un o'r sectorau academaidd neu ddiwydiannol ceisio am y grant yma. Fydd y flaenoriaeth yn cael ei rhoi i rheini sydd â diddordeb penodol mewn defnydd diwydiannol o 'modelu o ddelweddau’ a'r rhai sydd am fynychu'r ddwy ran o IBFEM-4i.

Fydd y grant yn talu am gostau cofrestru, lluniaeth yn yr egwyl, ciniawau a'r digwyddiad rhwydweithio. Dydy costau teithio na llety yn gynwysedig yn y grant.

I gael eich ystyried am grant IBFEM-4i cyflwynwch eich cais isod erbyn y dyddiad cau o 23:59 GMT ar 01/07/19.

Fyddwn yn cysylltu â'r ymgeiswyr i'w hysbysu o'r canlyniad erbyn 15/07/19.