Cofrestru

Trefnir cofrestru gan Eventbrite. Cwblhewch y ffurflen isod.

Gallwch ddewis mynychu:

  • Hyfforddiant deuddydd ‘modelu o ddelweddau’ (Diwrnodau 1-2)
  • Gweithdy deuddydd ‘modelu o ddelweddau’ a’r digwyddiad rhwydweithio (Diwrnodau 3-4)
  • Y digwyddiad cyfan gan gynnwys y digwyddiad rhwydweithio (Diwrnodau 1-4)

Fydd y rheini sy’n mynychu Diwrnodau 1-4 o IBFEM-4i yn derbyn disgownt.

Mae nifer fach o grantiau ar gael i dalu costau mynychu. Ymwelwch â’r dudalen Grant Mynychu am fwy o wybodaeth .

Ymddiheurwn nad yw'n bosib defnyddio Eventbrite trwy gyfrwng y Gymraeg ar hyn o bryd.