Gwybodaeth

Amcan

Fydd ffocws y digwyddiad ar agweddau amlddisgyblaeth ‘modelu o ddelweddau’ a’i ddefnydd yn y sector diwydiannol.

Darllen Mwy >

Pwyllgor Gwyddonol

Cynrychiolir y pwyllgor gwyddonol gan y sectorau academaidd a diwydiannol.

Darllen Mwy >

Rhaglen

Yn IBFEM-4i fydd cwrs hyfforddi deuddydd ac yna gweithdy deuddydd i ddefnyddwyr o’r dechneg.

Darllen Mwy >

Prif Siaradwyr

Rydym yn falch iawn eleni i gael pedwar siaradwr nodedig o sefydliadau sy'n adnabyddus ar draws y byd.

Darllen Mwy >

Cofrestru

Fe fydd angen i fynychwyr cofrestru drwy wefan Eventbrite.

Darllen Mwy >

Grant Mynychwyr

Mae yna nifer fach o grantiau ar gael i dalu costau mynychu.

Darllen Mwy >

Dyddiadau Pwysig

Cynhelir IBFEM-4i 2019 ar 9-12 Medi 2019

Darllen Mwy >