Croeso i 'Image-Based Finite Element Method for Industry' (IBFEM-4i) 2019 ym Mae Abertawe!

Trefnwyd IBFEM-4i 2019 gan Ganolfan Peirianneg Cyfrifiadurol Zienkiewicz, Prifysgol Abertawe ac mae wedi'i anelu at mynychwyr o'r sectorau academaidd a diwydiannol.

Lleoliad


Mae Bae Abertawe wedi'i leoli ar arfordir tywodlyd prydferth De Cymru lai nag 20 milltir o un o ddeg traeth gorau'r byd. Mae Abertawe yn fodern a cosmopolitan, ystyrir yn fro Dylan Thomas, ac mae wedi'i drwytho a thraddodiad, diwylliant a chymeriad.

Prif Siaradwyr


Rydym yn freintiedig i gael siaradwyr o sefydliadau sy'n adnabyddus ar draws y byd. Fyddant yn cyflwyno ymchwil flaengar ym maes 'modelu o ddelweddau'.

01/05/19

Dechrau Cofrestru

01/07/19

Dyddiad cau ffurflen gais grant mynychwyr

15/07/19

Hysbysiad canlyniad y proses grant

09/09/19 - 10/09/19

Hyfforddiant IBFEM-4i

11/09/19 - 12/09/19

Gweithdy IBFEM-4i